ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลเบื้องต้น

1. เพศ
2. ช่วงอายุ
3. การศึกษา
4. พื้นที่ทำงานที่สนใจ
5. ทราบข่าวการรับสมัครงานตำแหน่ง “ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง” ไทยพาณิชย์ โพรเทค จากช่องทางใด
6. โปรดระบุเหตุผลที่สนใจสมัครงานกับไทยพาณิชย์โพรเทค

ประสบการณ์การขาย

7. เคยมีประสบการณ์ด้านการขายประกันหรือไม่
7.1 กรณีตอบว่า “เคย” ในข้อ 7 โปรดระบุว่ามีใบอนุญาตหรือไม่ และมีประเภทใด
8. เคยมีประสบการณ์ด้านงานขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือไม่?

ข้อมูลตำแหน่ง

ไทยพาณิชย์โพรเทค รับสมัครทีมขาย 4 ภาค

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
© 2021 SCB PROTECT